ga naar homepage

Burgelijke & Utiliteitsbouw
Nieuwbouw 
Verbouwen 
Renovatie & Restauratie 
Utiliteitsbouw 
Grond, water- en wegenbouw
Grondwerken 
Wegenbouw 
Waterbouw 
Handelswaar
Verkoop matreaal en machines 
Verhuur 
Consultancy
Vergunningen 
Tekenwerk 
Prijzen 
Contact
Adresgevens bouwbedrijf Stienstra 
   Renovatie & Restauratie
 

 

Renovatie of renoveren (uit het Latijn: renovare = vernieuwen) is herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand pand, waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen.

Er zijn vele voorbeelden van renovatie, zoals monumentale panden, die onder monumentenzorg vallen, weer in oude glorie herstellen, waarbij wel aan de hedendaagse veiligheidseisen en levensstandaard wordt voldaan. Bijvoorbeeld oude grachtenpanden en boerderijen worden op zo'n manier voor het nageslacht gespaard.

Restauratie zijn die handelingen aan een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp met het doel deze terug te brengen in een van te voren gedefinieerde toestand. Een extreme vorm van renovatie of restauratie is het optrekken van nieuwbouw achter een bestaande gevel.

 

 

Renovatie Villa Rose Burgum

Woonwinkel Villa Rose is gevestigd in een van de meest bijzondere villa's in Burgum. Het pand werd gebouwd in het jaar 1915 als woning voor de directeur van de zuivelfabriek. In dat jaar bruiste 'de daam'. In de naastgelegen melkfabriek werd door de vele Burgumers geld verdiend en even verderop kon men het gelijk weer uitgeven in hotel-restaurant De Drie gekroonde baarzen. Vele jaren ervoor zou zelfs Napoleon aldaar geslapen hebben volgens verhalen.

Of dit ook echt waar is, zullen we misschien wel nooit weten. Wel staat boven water dat er kosten noch moeite werden gespaard om de directeurswoning te bouwen. Voor die tijd waren bijvoorbeeld een betonnen fundament en spouwmuren uniek. Architect Pykstra ontwierp de villa. Een Art Deco stijl met aan de noordkant een cottage serre-kamer met zicht op het water. In de voor- en achterkamer draaiden destijds al kachels op gasolie. Een aantal plafonds en wanden waren prachtig mooi beschilderd en een badkamer was eveneens aanwezig

De villa is in de afgelopen honderd jaar talloze keren verbouwd. Een van de meest drastische verbouwingen vond waarschijnlijk plaats in de jaren '60 net voordat directeur Thomas Osinga de woning zou betrekken. De jaren '60 staan bekend om hun strakheid. Niet alleen werden er platen voor alle paneeldeuren geslagen, ook werden vrijwel alle versiersels boven de deuren vervangen door een simpele lijst. Gelukkige bleven enkele 'dakjes' behouden en deze zijn voor vrijwel elke deur of kast nagemaakt.

december 2008 - sierlijsten zijn handmatig nagemaakt en liggen klaar.....

 

 

 

Renovatie Buitenpost              

De mooiste bouwwerken, hoe solide ook gebouwd, zijn aan slijtage onderhevig. Ook een andere bestemming kan het nodig maken ze te renoveren of te restaureren. Bouwbedrijf Stienstra doet er graag alles aan om binnen de praktische en financiele grenzen het best mogelijke resultaat te behalen.

Woningcoperaties, gemeenten en andere overheidsinstellingen, maar ook particulieren en collega aannemers weten ons werk erg te waarderen.

 

 

 

ga naar homepage