ga naar homepage

Burgelijke & Utiliteitsbouw
Nieuwbouw 
Verbouwen 
Renovatie & Restauratie 
Utiliteitsbouw 
Grond, water- en wegenbouw
Grondwerken 
Wegenbouw 
Waterbouw 
Handelswaar
Verkoop matreaal en machines 
Verhuur 
Consultancy
Vergunningen 
Tekenwerk 
Prijzen 
Contact
Adresgevens bouwbedrijf Stienstra 
   Waterbouw
 

Waterbouwkunde is, naast wegbouwkunde, onderdeel van de civiele techniek. Deze toegepaste wetenschap richt zich op het ontwerp en beheer van waterbouwkundige werken voor algemeen nut.

Daarnaast worden ook rioleringen,waterzuiveringsinstallaties met de bijhorende pompinstallaties gebouwd. Ook de havens met bijhorende dokken, aanlegsteigers en kades behoren tot de waterbouwkunde.

 

 

Sleephelling te Koostertille

Deze sleep helling is gerealiseerd in 2007 bij Reitsma recycling voor de sloop van schepen, pontons etc.  tot en met 400 ton. De boten worden door middel van een lier uit het water gesleept, en daar tot schroot verwerkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ga naar homepage